Скачать песню разом і до кінця

Цей шаблон: • • • Українські меценати — особи, походження або ті, що безкорисливо матеріально підтримували (підтримують) розвиток української культури, освіти, охорони здоров'я та незахищені категорії населення. УДК 811.111(075.8) Гриф надано Міністерством освіти і науки України (протокол від ББК 81.2 Англ.-923 25 березня 1998 р. № 4/1-18) Для утримання друкарні передав свої маєтки. У році він збудував монастир Святої Трійці. К.: Центр учбової літератури, 2009. isbn 978-966-364-899-6. Наведено класифікацію і дано товарознавчу.